Thuốc chữa bệnh gan A Súa

1.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sợi khô

3.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế

170.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng khô

800.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo hộp tươi nguyên đế

150.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo bột hòa tan

900.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

  • Page: