Miến Gia Huy

80.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Chẩm chéo Lực Lệ

20.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

cá tầm cắt khúc

300.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Cá Hồi Phi lê

300.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

TRÀ HỒNG TRÀ SIN SUỐI HỒ

75.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

TRÀ SỮA MATCHA

50.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Thuốc chữa bệnh gan A Súa

1.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Quả chanh leo tươi

30.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sợi khô

3.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế

170.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng khô

800.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu