Sản phẩm được truy xuất

Miến Gia Huy

80.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Chẩm chéo Lực Lệ

20.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

cá tầm cắt khúc

300.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Cá Hồi Phi lê

300.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

TRÀ HỒNG TRÀ SIN SUỐI HỒ

75.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

TRÀ SỮA MATCHA

50.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Thuốc chữa bệnh gan A Súa

1.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Quả chanh leo tươi

30.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sợi khô

3.000.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế

170.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng khô

800.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo hộp tươi nguyên đế

150.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Đông trùng hạ thảo bột hòa tan

900.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Xà lách thủy canh

40.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Cà chua Hà Sơn

30.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Dưa thơm Hà Sơn

50.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Miến dong đỗ đen Bình Lư

90.000 ₫

(4.0) Tỉnh Lai Châu

Tin tức

Các tổ chức liên kết